ВЪПЛЪТИЛ

защото Бог е
най-последна сътворил
жената — сиреч —

целия Си Божи опит
в нея въплътил —

е подир Него тя
и съвършенството
на необята

Категория: