По Петя Дубарова — „Моят ад“

умен и сърцат
ведно — за себе си е
благодат и ад —

но този свят такива
го — белязани — творят

Категория: