ТУПТИ

м у з и к а т а
извисява

грабва
и орадостява

и градивно
покорява

и с любов
се осезава

м у з и к а т а
придружава

и прехласва
до забрава

тържествува
и сплотява

и тупти —
на БОГ — в прослава

Категория: