СВЕТА̀ТА КНИГА

едно словесно
съвършенство стих е и
душеблаженство

Категория: