СЪРЦЕОБРЯ̀ЗАН

ПО
ПОСЛАНИЕ
НА СВЕТИ АПОСТОЛ ПАВЛА
ДО РИМЛЯНИ
ГЛАВА 2.
СТИХ 29.

НА
БИБЛИЯ
НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА:

„... и онова е обрязване, що е в сърцето, по дух, а не по буква: нему похвалата иде не от човеци, а от Бога.“ :

сърцеобря̀зан
колчем е човек пред Бог —
е и помазан

Категория: