РАЗТЕГ

беда — на един
разтег разстояние —
и снежинките

Категория: