НЕЗРИМИ

любов и обич —
истини незрими и
сърцелюбими

обич и любов —
незрими истини и
сърцепрѝстанни

Категория: