СПАСИТЕЛ

Блага е вест за
СПАСИТЕЛ извечен в свят
любвесърдечен!...

Категория: