МИНИРАНЕ

Който други конкурира
като пачките принтира
и преврати финансира,
свойто бъдеще минира!

Категория: