ПО̀РИВНА

о
любов
благоговейна

по̀ривна
и
слънцегрейна

и
внезапномигновена

дейна
и

чрез
БОГ —

вселенна

о
любов
душесърцата

зарево
на
сетивата

светлина
от
светлината

и
кърма
на
необята

о
любов
нас
благославяй

да
творим
добро —
заставяй

че
сме
ближни
убеждавай

и
небето
в
нас
вселявай

о
любов
блаженосвята —
на всемира
същината

о
любов
светоблажена
и
нетленносъвършена

.......................................

благодарността ни е
грехопокаяние
в тебе упование
труд
и
съзидание

Категория: