ЕДНА

две халки — една
съдба — една любов — една
жизневезба

Категория: