ДЕН НА ДОБРОТАТА

От добротата на сърцата
зависи Раят на Земята
и даже Раят в Небесата!

Категория: