БЕДНОТИЯ

Няма беднотия
зарад простотия,
а от алчнотия!

Категория: