ГРЯХ И ГРЕШКА

Никой не е безгрешен,
но който е бездушен
е повече от грешен!

Категория: