ДВОЙКИ

в живота много
двойки пишат се и се
поправят — за да

гордост отрезвяват и
за да душеспасяват

Категория: