ПРОШКАТА

който обича —
прощава — че прошката
душеспасява

Категория: