ДА СЕ ОБИЧАТ

да се обичат —
тъй е лесно — бият ли
сърца възкресно

Категория: