И В БОГ

от короната
примря и сатана — и
в БОГ добро позна

Категория: