ГОРДОСТ И ПОЗОРНОСТ

Всяка работа е гордост,
но се търси отговорност,
щом води до позорност!

Категория: