СЕСТРИ И БРАТЯ

Алчността на Земята
е родител на Лъжата
и на лошите й братя!

Категория: