РУСИЯ

Русия не настъпва,
Русия не отстъпва,
за свое се застъпва
и враговете стъпва!

Категория:

Comments

Така е! А САЩ зад макиаж за права и свобода, а всъщност за звънът на пара! А светът не трябва да е арена на борба, а царството на Любовта! Но кога ли ще стане това- когато дойде Христа!

Благодаря, Камелия!
На напрежението
и престъплението
това е решението!

Pages