ГЛАШАТАЙ

СВЕТА̀ТА КНИГА —
глашатай на ЛЮБОВТА —
към БОГ въздига

Категория: