ЕДИН АКРО-ПОРТРЕТ

Една сърцатост
Мигом сгрява и дивѝ
И вдъхновява

Една усмивка
Мигновена — искрена
И съкровена

Един възторжен
Миг безкрайно рее се
И въжделее

Категория: