ЧОВЕЧНОСТ

Човекът е безличност,
а любовта - себичност
без обична човечност!

Категория: