SIX WORD STORY — (ИСТОРИЯ В ШЕСТ ДУМИ)

now
like before

NATO means
war

...................................................................

опит за римуван превод:

преди
и сега

НАТО зна -
чи война

Категория:

Comments

За жалост е така ,в геополитическата им игра няма място за мира.

Pages