СЪЕДИНЕНИЕТО

"Съединението прави силата!",
а силата побеждава кривдата,
за да царува вечно правдата!

Категория: