За същността на политиката

За същността на политиката

Камелия Базова

"След Командира, Царя и Пожарникаря в гримьорните и зад кулисите кипи трескава дейност. Публиката е в трепетно очакване. Идва времето кукловодите да извадят на сцената нов спасител. Зад кулисите вече наднича Шутът" Това е цитат от книгата на Калин Тодоров "Зад завесата на прехода".И така- какво всъщност е политиката ,от която дори и да не се интересуваме, то тя задължително се интересува от нас !
Политиката описва сложен феномен за който можем да дадем само насочващо понятие. Феноменът на политическото възниква в историята от преминаването на племената към заседнал начин на живот, обусловен от развитието на уръдията и разделението на труда- процес довел до образуването на селища и населени места- ето защо и политологията е древна наука за чиито основатели се смятат Платон и Аристотел.Там където възниква обективната възможност единичното и частното да се подведат под общото се явява и сферата на политическото, чиято проява е свързана със самото създаване на публичната власт, като най-важен белег на държавна организация.Ако в древността се образуват държавни организации на базата на племето, народността, то по-късно в зората на Новото време се развива процес на формиране на национални държави, а днес тече процес на формиране на наднационални общности в лицето на ЕС например.Основната база на политиката е обществото като реално, обективно цяло, като система от взаимно свързани структурни елементи.Политиката се явява трайна вътрешна организация на основните елементи съставляващи обществото- индивиди, семейството, социални групи, нации.Ролята, функциите на политиката е решаването на социалните проблеми от името на по-общ, обществен, държавен или общочовешки интерес, като при решаването на тези социални проблеми се налага необходимостта от съгласувано действие и поведение на хората, за да се постигне съгласие при наличието на противоречиви интереси. Но за да се гарантира изпълнението на това общо съгласие е нужна санкция от по-висш порядък- и тук в тази роля влизат същинските елементи на политическата структура в лицето на държавата и нейните институции въплатени в силата на закона, който закон от своя страна се явява център на политическата власт съдържащ в себе си обективната възможност за прилагане на общата воля въплатена в юридически и правни норми.Социалните противоречия и конфликти, за чието решаване е необходима намесата на политиката, извират от същността на човешката природа и по-точно от потребностите и интересите.За да удовлетвори своите интереси човек ги формулира в цели, а целите организира в действия.Но постигането на тези цели не зависи само от индивидуалните усилия.Пред човека често се изправя непреодолимата преграда на социалното противоречие като противоречие между хората и природата и като противоречие между самите хора, защото в едни случаи природата не предоставя ресурси за задоволяване на интересите, а друг път пък тези интереси се сблъскват с интересите на други хора.Противоречието между интереса и възможността той да бъде удовлетворен поражда социалния проблем.Според българският учен проф.Минчо Семов съществено значение за политиката имат три групи социални проблеми-материалните, защото са свързани със самата основа на живота-средствата за съществуване и възпроизводство: духовните, защото от тяхното решаване зависи до голяма степен характера и качеството на общуването между хората и творческите, защото са проблеми на интелигенцията която има водещо значение в качеството си на източник на човешкото познание.
Политиката е управление на социално-икономическите процеси, регулиране на отношенията в обществото и балансиране на различните интереси, което да бъде от полза на хората. Политиката е съвместно дело по управление на човешкото общежитие и в нея изконно трябва да съществуват ценностите, философията- затова има и политически идеологии (ляво-дясно -център )в които са залегнали философии, визии за бъдещето на обществото! Тоест политиката в дълбокия си смисъл е неотделима от ценностите! Когато политиката се превръща в средство за лично забогатяване, в оръжия на егоизъм, в борба за финансови ,икономически и прочие облаги, тогава страда цялото общество и целия народ! И тук се сещам за италианският философ ,дипломат и политик от епохата на Ренесанса заемал висши държавни длъжности във Флорентинската република -Макиавели и неговата най-известна книга "Владетелят" .Оттук произлиза и нарицателното "макиавелизъм" като символ за безскрупулни политици, за неморално политическо поведение, което според Макиавели всъщност е нещо съвсем нормално в политическия живот . Мнозина ще подкрепят макевиализма и ще кажат че в политиката няма ценности, има само интереси !Точно това разбиране и точно този "макиавелизъм" доведе до нещата на които сме свидетели днес и в национален и световен мащаб !Време за истинско възраждане на политиката, за нейното ценностно и духовно претворяване и прекрояване! В противен случай тя ще продължава да се превръща от средство за регулиране на обществените процеси в полза на хората и на човека, в средство за манипулиране на социалните отношения в полза на малцина! Това ражда несправедливостите на които сме свидетели и у нас и по света. Време за друго не макиавелистично разбиране на политиката !Време е за ценностно Възраждане! Няма ли морал, няма ли ценности всичко друго е загубено! Обществото е система- икономика, политика, духовна сфера- всичко е взаимосвързано като скачени съдове! Истинският политик трябва да бъде преди всичко духовно и ценностно извисен човек !Точно това липсва в България, липсва и по целия свят и затова се случват нещата които ни се случиха през тези 30 години !Нужен е морален, ценностен, духовен катарзис! Всичко опира до това- до съвестта и до сърцето!

Категория:

Comments

Адмирации, Камелия, за интелигентната, аргументирана, ценностна статия!
"Целта оправдава средствата!" - казва Макиавели и точно тава се случи преди
повече от 80 години, но се случва също и днес! Затова повече от всякога ни е
нужен морален, ценностен, духовен катарзис в днешната световна политика!
Малко преди да прочета статията ми хрумна тристишие, подходящо за случая:
ПРОСТАКЪТ
Простакът, който управлява,
забогатява, но не поумнява
и все по-прост и алчен става!

Благодаря ви господин Попов за прекрасните думи и мъдри допълнения !Дано доживеем мига в който политиката ще получи своето ценностно възраждане и в България и по света! Дай Боже бъдещите кандидат-политици осъзнаят отговорността която носят на плещите си! Дано се осъзнае че корупцията е огромен проблем, който ни прави и по-бедни и подкопава демократичните основи на нашето общество !Струва ми се че всичко опира до ценностите , до морала- затова в редица държави има обучение по антикорупция - от училищната скамейка до университета .В крайна сметка това е въпрос и на манталитет. Човешката природа за съжаление е греховна. И тук опираме до морала , до вярата ,което се оказва не само личен въпрос,но и въпрос политически ,общочовешки !

Pages