ЛЕТЯТ... ЛЕТИТЕ

от птиците и
от душѝте по-навред
летят мечтите

.....................................

От птиците и
от душѝте по-навред,
мечти, летите!...

Категория: