ГРЕШКИ

Няма истини
без грешки,
но има грешки
без истини!

Категория: