ВЕЛИЧАВА

морето с обич
величава шеметѝ
и приласкава

.....................................

алтернативно:

с любов морето
величава шеметѝ
и приласкава

Категория: