ЗАЛОГЪТ

за да успеят —
заставя залогът — да
искат и могат

Категория: