"РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАДЕЙ!"

От слугинажи разделени
народи страдат подчинени
на господари овластени!

Категория: