ЗАКЛЕТИТЕ — ПО ТОМАС МОР — „УТОПИЯ“

уменията
им не им помагат — а
в хомот ги впрягат —

но любвеживо̀т за да
е — свръхтрудонабля̀гат

Категория: