ТВОРЕЦ И БОЕЦ

Човекът образ е почти подобен
на вечния космически Творец
и като Неговия Дух свободен
на правдата Господня е боец!

Категория: