РОЖБИ

обич очаква
те — рожби обичаш ли
с обич еднаква

..............................................

друга редакция:

с обич еднаква
обичаш ли рожби — те
обич очаква

..............................................

друга редакция:

рожби обичаш
ли с обич еднаква — те
обич очаква

Категория: