ДЕН

Съдният ден е —
грехът да не може и
в ад да се дене...

Категория: