ЛЕТВАТА

най-висока на
АГНЀЦ е летвата на
саможертвата

Категория: