ВЧЕРА, ДНЕС И УТРЕ

Утрешният ден е
вчерашният, който
запазваме или
променяме днес.

Категория: