ПИСАНАТА

Вродена царственост
и природна мъдрост
е Писаната всъщност!

Категория: