СВЕТИ ЙОАН ПРЕДТЕЧА

С Йоан Предтеча съм роден
на Неговия Ден рожден
и Черква в родния ми град
е Негов приказен палат,
строен през робски времена
да брани Родната страна!

Категория: