ПОЛИТИКА

Всяка политика
алчна и двулика
е досущ прилика
на такава клика!

Категория: