КАРДИОГРАМА

Изглаждането е
неизбежното,
но върховете са
същественото!

Категория:

Comments

По Angel Popov —

„КАРДИОГРАМА

Изглаждането е
неизбежното,
но върховете са
същественото!“ :

КАРДИОГРАМА

Неизбежното
изглаждането е,
но са същественото
върховете!

Pages