ЧЕТИ МЕ!

СВЕТАТА КНИГА
е на БОГ душата и
„Чети МЕ!“ — мѝга

....................................................

друга редакция:

на БОГ душата
е СВЕТАТА КНИГА и
„Чети МЕ!“ — мѝга

Категория: