ДОБРИНИЩЕ

Добринище е сбрало
пищността от доброта
изцяло!...

Категория: