ЕДИНОБОРСТВО

в единоборство
е човек с греха — но все —
грехопокорство

Категория: