РОПАЛИСТИКА НА ТЕМА „СВЕТЛИНА“

от
физична гледна
точка светлината е
частица и вълна — любвеогрята

от
физична гледна
точка светлината е
частица и вълна — любвесъгрята

Категория: