ЧЕДЕ!...

„Мамо, що е — да
не можеш?“ — „Да не искаш,
чеде, да можеш!...“

Категория: