В ТЕБ

зазоряване —
в теб озаряване за
съзидаване

и осезаване за
любвепосвещаване

Категория: