СОЛ...

със сол застлана
рана — солта не смее
да се просълзи

Категория: