МАТЕМАТИЧЕСКИ

математически
погледнато
е

ЛЮБОВТА

величина-маяк —
надрастваща
безкрайността

Категория: